iServer מקבוצת InterSpace, 073-222-4444  
  www.
מחשוב ענן
שרתים - מחשוב ענן, שרת יעודי, שרתי VPS
הידעת על שרת ייעודי
 
אינטרספייס הינה חברת אירוח אתרים או שרתים יעודיים או וירטואליים (VPS) היחידה בישראל עם תשתית חוות שרתים ותקשורת בבעלותה.

מה זה Raid?

מה זה Raid?


‎RAID‏ או Redundant Array of Independent Disks‏ - מערך יתיר של כוננים עצמאיים - היא שיטה שבה מאחדים מספר כוננים קשיחים ליחידה לוגית אחת. איחוד זה מאפשר גישה במקביל למספר כוננים, המשפרת את מהירות העבודה, ושמירת מידע יתיר, מאפשר שיחזור מידע שאבד בתקלה.
ישנן שיטות שונות לניהול מערך הכוננים, המכונות רמות של RAID (באנגלית ‎Levels‏RAID ) וכל אחת מהן מספקת יתרונות שונים. רמות מקובלות של Raid ב-שרתים יעודיים הן Raid 1, Raid 10 או Raid 5.
בדרך כלל, כל הדיסקים המחוברים למערך הם מאותו סוג ובעלי נפח אחסון זהה.
מערכת ההפעלה ויישומים הפועלים על שרת מתייחסים למערך ה-RAID ככונן קשיח אחד.
ניהול מערך ה-RAID מבוצע על ידי רכיב חומרה או רכיב תוכנה ייעודי.

יישום RAID בתוכנה


יישום של RAID בתוכנה מבוצע על ידי מערכת ההפעלה: מערכת הקבצים היא האחראית הבלעדית על מערך ה-RAID והכל יתבצע דרכה. מימוש כזה קיים כיום ברוב מערכות ההפעלה.

מערך מסוג זה גוזל משאבי מעבד, מכיוון שנדרשת הפעלה של שכבת תוכנה נוספת בכל גישה לכוננים: בכל פעולת קריאה או כתיבה למערך ה-RAID, מערכת ההפעלה צריכה לחשב את מיקום המידע שיש לקרוא או את המיקום אליו יש לכתוב ואולי גם לחשב זוגיות מתאימה. זאת, בניגוד לגישה לכונן קשיח רגיל, בה ההוראה מועברת ישירות לכונן.

יישום RAID בחומרה


יישום של RAID בחומרה מבוצע על ידי בקר, שדרכו מתקשרת מערכת ההפעלה עם הכוננים הקשיחים. בקר כזה יכול להיות חלק מלוח האם של שרת או כרטיס הרחבה נפרד. כאשר מערך ה-RAID מיושם בחומרה, מערכת ההפעלה אינה עוסקת בניהולו. בזמן פעולת קריאה או כתיבה, הבקר מחשב בעצמו את מיקום המידע וכן את הזוגיות, אם יש צורך ובכך חוסך עבודה למעבד הראשי של השרת.

זיכרון מטמון


למערך RAID המיושם בחומרה ניתן להוסיף גם זיכרון מטמון כדי להאיץ את הגישה אליו: בכל גישת כתיבה, המידע נכתב ראשית לזיכרון המטמון, שהגישה אליו מהירה יותר מן הגישה לכוננים הקשיחים ולאחר מכן נכתב לכוננים עצמם.

במידה ומתקבלת בקשה לקריאה מאותו המיקום אליו נכתב מידע שקיים בזיכרון המטמון, מערך ה-RAID יכול להחזיר את המידע למערכת ההפעלה ללא גישה איטית לכוננים הקשיחים עצמם. שיטה זו משפרת את ביצועי מערך ה־RAID במידה ניכרת, מכיוון שבמקרים רבים יישומים ניגשים למידע שנכתב לכוננים בזמן האחרון. כדי למנוע מקרה בו כיבוי פתאומי של המתח למערך ה-RAID (למשל, בעת הפסקת חשמל) גורם לאובדן מידע, בגלל מחיקת זיכרון המטמון, מקובל להשתמש בזיכרון לא נדיף, כדוגמת זיכרון Flash.

לפרטים נוספים על שרתים ייעודיים צלצל 073-222-4444 או מלא טופס התענינות

Dedicated Server
שרת ייעודי