iServer מקבוצת InterSpace, 073-222-4444  
  www.
מחשוב ענן
שרתים - מחשוב ענן, שרת יעודי, שרתי VPS
הידעת על שרת וירטואלי
 
ויטואליזציה מאפשרת ניצול נבון יותר של משאבים והתיעלות, המביאה לחסכון בהוצאות על רכישה של שרתים, הוצאות תחזוקה, הוצאות חשמל (תפעול שרתים וקירורם), הוצאות שכירת חוות שרתים ועוד.
30 day guarantee
30 יום אחריות
אחסון שרת וירטואלי
יצירת קשר

יצירת קשר - מספרי טלפון


אינטרספייס איחסון אתרים, שרת וירטואלי, שרתים יעודיים
כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון:

מכירות:

073-222-4444 - שלוחה 2

טופס התענינות

תמיכה טכנית:

073-222-4444 - שלוחה 3

SOS.interspace.net - פתיחת קריאה לתמיכה

הנהלת חשבונות:

073-222-4444 - שלוחה 4כתובת החברה ומען למכתבים:

InterSpace Ltd.

טל:    073-222-4444

רח' יד חרוצים 19,
ת.ד: 8723

פקס:  073-222-4440

אזור התעשיה החדש פולג


נתניה, 42505VPS - שרתים וירטואליים
שרתים יעודיים